Procesna avtomatizacija

Avtomatizacija procesnih sistemov je ena izmed naših osnovnih dejavnosti, v povezavi s specialnimi znanji z drugih področij IT pa smo sposobni ponuditi vse vrste kakovostnih storitev in rešitev — od nizko-nivojske ko­mu­ni­ka­ci­je s posameznimi strojnimi napravami do avtomatskega vodenja kompleksnih industrijskih proizvodnih in logističnih sistemov. V tem okviru lahko za podjetja oziroma organizacije izvedemo:

  • implementacijo standardnih rešitev, kot sta ALIS (sistem za vodenje skladišč in transportne logistike) in NACE (sistem za nadzor poslovnih in stanovanjskih objektov),

  • razvoj novih namenskih rešitev, popolnoma prilagojenih naročniku, njegovim zahtevam in delovnemu procesu pri njem.

Metodologija razvoja

Izdelava procesne programske opreme za industrijo ima svoje zakonitosti, ki so bistveno zahtevnejše kot v primeru namiznega programja oziroma tipičnih poslovnih in­for­ma­cijskih sistemov. Realnočasovna diagnostika in upravljanje številnih digitalnih signalov ter izdelava orodij za analizo motenj zahtevajo podrobno poznavanje procesne strojne opreme, industrijskih krmilnikov, ko­mu­ni­ka­ci­jskih protokolov in sistemskega programiranja.

Poseben problem je rekonstrukcija obstoječih sistemov, ki morajo ves čas obratovati nemoteno ali zgolj s kratkimi prekinitvami. V takšnih razmerah je preizkušanje procesnih naprav in programske logike zelo oteženo, zato je običajno potreben razvoj zahtevnih simulatorjev in emulatorjev. Tako je za uspeh projekta bolj pomemben tehnološki pristop k njegovi izvedbi kot pa vsebina poslovnih oz. delovnih procesov, ki jih avtomatiziramo.

Izkušnje in reference

Naši strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje z avtomatizacijo procesov na področjih industrije, energetike, logistike, teleko­mu­ni­ka­ci­j, tehnologije prometa in varovanja. Te izhajajo med drugim tudi iz velikih projektov, kot so daljinsko vodenje elektrarn in transformatorskih postaj, upravljanje cestnega in železniškega prometa, avtomatizacija rudnikov ter vodenje avtomatskih visokoregalnih skladišč.

Pridobljeno znanje nam omogoča, da zagotovimo pravilno načrtovanje, kakovostno izvedbo in ustrezno vzdrževanje pri vseh vrstah projektov s področja avtomatizacije.

Kaj pa lahko KoMnA stori za vašo organizacijo? Kontaktirajte nas in se posvetujte neposredno z našimi razvijalci in si­s­tem­ski­mi admi­ni­stra­tor­ji.