SIDAR

SIDAR je in­for­ma­cijski sistem za daljinsko rezervacijo, naročanje in prodajo vozil, namenjen proizvajalcem oz. uvoznikom s stalno prodajno mrežo. Čeprav je bil v osnovi izdelan za določenega naročnika, lahko sistem popolnoma prilagodimo in je primeren tudi za prodajo drugih tehničnih izdelkov. SIDAR trgovcem (članom prodajne mreže) omogoča:

  • pregled zaloge pri uvozniku, pri sebi in pri vseh ostalih trgovcih,

  • rezervacijo vozil po principu kdor prej pride – prej melje,

  • naročanje rezerviranih vozil iz uvoznikove zaloge,

  • konfiguracijo in naročanje vozil v proizvodnjo (vozila po željah strank),

  • odstopanje rezerviranih, naročenih in že dobavljenih vozil med trgovci znotraj prodajne mreže,

  • prodajo vozil strankam z in­for­ma­cijsko podporo za računovodska opravila,

  • izdajo vseh pripadajočih dokumentov, kot so naročila, ponudbe, računi, predračuni, avansni računi, pogodbe, prevzemni zapisniki, zahteve za izdajo homologacijskega kartona ipd.,

  • več deset različnih arhivskih in statističnih pregledov.

SIDAR poleg operacij rezerviranja, naročanja in prodaje vodi tudi številne evidence o trgovcih, kupcih in vozilih. Ti podatki vplivajo na različne lastnosti transakcij (npr. bonitete, časi rezervacij) in pogoje za njihovo izvajanje.

Obdelava podatkov

Naročnik (uvoznik oz. proizvajalec) ima popoln nadzor nad sistemom, vključno z vpogledom v vse podatke o naročilih, prodaji in kupcih. S pomočjo teh in­for­ma­cij lahko SIDAR izdela statistične preglede preteklega in napovedi prihodnjega poslovanja.

Sistem uporabniku omogoča preglede vseh podatkovnih evidenc ter izvoz in­for­ma­cij v standardne obli­ke (CSV, ODS, XML) za nadaljne oz. posebne obdelave in analize v preglednicah ter drugih pisarniških orodjih.

SIDAR lahko povežemo z različnimi poslovnimi in­for­ma­cijskimi sistemi naročnika, pri čemer za ko­mu­ni­ka­ci­jo skrbi posebej prirejena različica rešitve ALIS KIK. Funk­cio­nalnost lahko prilagodimo tako, da SIDAR deluje kot zunanji modul, popolnoma podrejen naročnikovemu osnovnemu in­for­ma­cijskemu sistemu.

Daljinski dostop

Sistem SIDAR teče na naročnikovem strežniku (lahko ga gosti KoMnA) s spletnim vmesnikom, do katerega trgovci dostopajo brez posebne programske opreme (potrebna sta le spletni brs­kal­nik in pregledovalnik dokumentov PDF).

Varna povezava temelji na kriptiranem protokolu HTTPS, ki s pomočjo osebnih certifikatov SSL upo­rab­ni­kov skrbi za zasebnost ko­mu­ni­ka­ci­jske poti, in požarnem zidu, ki omogoča dostop izključno z vnaprej določenih IP številk. SIDAR zagotavlja enolično identifikacijo firme trgovca in osebe, ki izvaja posamezno operacijo, s čimer sta omogočena sledenje vsem transakcijam ter forenzična analiza morebitnih nepravilnosti.

Sistem SIDAR vedno prilagodimo glede na želje in potrebe naročnika. Za več in­for­ma­cij nas kontaktirajte in se posvetujte neposredno z našimi razvijalci, in­teg­ra­tor­ji in si­s­tem­ski­mi admi­ni­stra­tor­ji.