VRS Terminal

VRS Terminal je bil razvit za potrebe diagnostike in upravljanja različnih avtomatiziranih industrijskih naprav, ki se ob ročnih posegih upravljajo z namesko terminalsko opremo. Ta terminalska oprema pa je običajno draga, težko dobavljiva, okorna in povsem neprimerljiva da­naš­nji tehnologiji, ki jo vsi nosimo v žepih

VRS Terminal je Android aplikacija, ki pravilno prevaja sporočila in signale med telefonom ali tabličnim računalnikom ter industrijsko napravo, ki jo želimo diagnosticirati ali upravljati. Staro terminalsko opremo nadomestimo tako, da se za priklop na napravo uporabi poseben ko­mu­ni­ka­ci­jski vmesnik.

Odvisno od tipa ko­mu­ni­ka­ci­jskega vhoda in priključka industrijske naprave, lahko kot ko­mu­ni­ka­ci­jski vmesnik uporabimo enega od mnogih na trgu dobavljivih vmesnikov Bluetooth, ali pa namenski ko­mu­ni­ka­ci­jski vmesnik KoMnA, ki je prilagojen za delo v industrijskih pogojih tako glede prisotnih priključkov in možnosti napajanja, kot glede fizičnega okolja delovanja.

Kombinacija Android mobilne naprave in Bluetooth ko­mu­ni­ka­ci­je je bila izbrana zaradi zagotavljanja čim večje izbire strojne opreme. Uporaba Android mobilnih naprav omogoča uporabo obstoječih pametnih telefonov vzdrževalih ekip, saj se zastoj le redko dogodi na območju, ki je lahko dosegljiv, omogoča operiranje z velikimi terminali in ne predstavlja nevarnosti za vzdrževalno ekipo (višina, ozki prostori). Uporaba Bluetooth ko­mu­ni­ka­ci­je pa omogoča povezavo na poljubno Android mobilno napravo, saj je v nasprotju s povezovanjem preko ko­mu­ni­ka­ci­jskega kabla (serijskega), Bluetooth standardna ko­mu­ni­ka­ci­ja, implementirana v vse Android naprave z Bluetooth modulom.

Programska oprema VRS Terminal

Sistemske zahteve za delovanje programske opreme VRS Terminal so Android 4.0 ali novejši, resolucija zaslona vsaj 800x480, Bluetooth 2.1. ter 200MB prostega prostora.

Lastnosti programske opreme VRS Terminal so:

 • delovanje na poljubnih mobilnih napravah Android,
 • povezovanje na poljubne Bluetooth naprave s standardom SPP,
 • različni profili ko­mu­ni­ka­ci­je za različne naprave,
 • emulacija fizične tipkovnice s poljubnim nastavljanjem ponavljanja tipk (key repeat rate),
 • poljuben izbor tipkovnice (keyboard layout) in števila tipk,
 • določanje velikosti tipkovnice in zaslona,
 • določanje orientacije zaslona (pokončno ali ležeče),
 • določanje pozicije tipkovnice,
 • snemanje ko­mu­ni­ka­ci­je med nadzorovano napravo in terminalom na mobilno napravo,
 • zapisovanje podrobne diagnostike v datoteko na mobilni napravi.

Uporaba

Običajna sta dva tipa uporabe:

Na objektih, kjer se nadzoruje več identičnih naprav brez pogostih posegov in lahkim dostopom, se uporablja ko­mu­ni­ka­ci­jski vmesnik v manjšem, prenosljivem ohišju z magnetno stranico in kratkim ko­mu­ni­ka­ci­jskim kablom. Ohišje se z magnetno stranico pritrdi na napravo in poveže s ko­mu­ni­ka­ci­jskim kablom ter preklopi napravo v ročni nadzor. Nato se na napravo povežemo z mobilno napravo preko programa VRS Terminal.

Na objektih z napravami, ki porebujejo več posegov ali nimajo lahkega dostopa, se ko­mu­ni­ka­ci­jski modul pritrdi na napravo. Za ohišje vmesnika se izbere najoptimalnejšo obli­ko in lokacijo vmesnika, kjer ne ovira delovanja naprave in omogoča dober sprejem in enostaven priklop z mobilno napravo.

Zaradi velikosti zaslona priporočamo da se za priklop na napravo uporablja tablični računalnik z vsaj 7" zaslonom, saj olajša delo s tipkovnico. Priporočamo uporabo tabličnih računalnikov z zaščito proti udarcem, ali pa vsaj kombinacijo kvalitetnejše zaščitne folije za zaslon ter začšitnega ohišja (zelo kvalitetne so zaščite BobjGear).

KoMnA ko­mu­ni­ka­ci­jski vmesnik

Ko­mu­ni­ka­ci­jski vmensik je bil razvit posebej za uporabo v industrijskih okoljih. Bluetooth povezljivost omogoča priklop tako na Android mobilne naprave kot tudi na druge naprave z Bluetooth modulom (PC) in npr. omogoča uporabo vmesnika za analizo in diagnosticiranje težav industrijske naprave iz varne razdalje, skupaj z drugo programsko opremo.

Ko­mu­ni­ka­ci­jski vmesnik je prilagodljiv in omogoča:

 • povezavo Bluetooth po standardih 2.1, 3.0, 4.0,
 • zamenjava Bluetooth z WiFi ali ZigBee ko­mu­ni­ka­ci­jo,
 • ko­mu­ni­ka­ci­jo preko RS-232, RS-422, RS-485,
 • 9 - 30 VDC napajanje,
 • prilagodljiv priključni kabel (dolžina in konektor),
 • napajanje po priključnem kablu ali ločeno,
 • prilagodljivo ohišje glede na velikost in način pritrditve (nosilci, vijaki, magnet).

Opozorilo

Pred delom s terminalsko opremo preverite da so poti proste in da vi ali kdo drug ni v nevarnosti zaradi nenadnih premikov naprave. Ob delu s terminalsko opremo bodite pozorni da se nahajate na fizični lokaciji, ki je predvidena za delo s terminalom. Izven teh lokacij odsvetujemo delo s terminalsko opremo, saj lahko zaradi izpada zveze pride do sunkovitih premikov naprave.

Uporabniki

Nekateri pomembnejši objekti, kjer je v uporabi VRS Terminal:

 • Lek d.d., Prevalje (visokoregalno skladišče surovin),
 • Steklarna Hrastnik d.d., Hrastnik (visokoregalno skladišče izdelkov in polizdelkov).

Kompatibilen pa je tudi s strojno opremo avtomatskih dvigal in vozičkov na objektih:

 • AERO Celje (visokoregalno skladišče rol parpirja),
 • ISKRAEMECO (visokoregalno skladišče končnih izdelkov in repromateriala),
 • KRKA Novo mesto (visokoregalno skladišče embalaže),
 • Merkur (Lesnina) Ljubljana (visokoregalno paletno skladišče za pohištvo),
 • LIV Postojna (visokoregalno paletno skladišče kovinskih izdelkov)

in drugih sistemih, temelječih na GESPAC, BINAR in SIEMENS računalniških sistemih.

VRS Terminal običajno potrebuje posebne prilagoditve za posamezne industirjske naprave. Kontaktirajte nas in nam sporočite vaše zahteve.