Namenski strežniki

KoMnA Server je programska platforma, posebej prirejena za naše strežnike. Temelji na operacijskem sistemu Open­BSD z dodano strežniško programsko opremo ter konfiguracijskimi in aplikacijskimi rešitvami lastnega razvoja. Uporabljamo jo na strojnih arhitekturah PC (i386, amd64), SPARC (Sun UltraSPARC) ali (redko) MacPPC (Apple PowerPC).

Strežnik načeloma uporabljamo za lastne potrebe in za gostovanje naših rešitev, po potrebi pa ga lahko konfiguriramo tudi za druge potrebe naših naročnikov, kot so požarni zid, poštni strežnik, podatkovni strežnik, avtentikacijski strežnik ali strežnik za varnostne kopije. Pri tem poskrbimo za hitro postavitev, uvajanje upo­rab­ni­kov in kvalitetno vzdrževanje.

Poštni strežnik

Poštni strežnik KoMnA naročniku zagotavlja ohranitev nadzora nad elektronsko pošto ter največjo možno stopnjo varnosti in zasebnosti sporočil. Strežnik omogoča:

  • prejemanje in oddajanje e-pošte za eno ali več domen s podporo protokolom SMTP, POP3 in IMAP ter kriptiranju SSL/TLS (SMTPS, POP3S, IMAPS),

  • protivirusno zaščito z možnostjo pregledovanja vsebine arhivskih datotek (zip, tar, tar.gz, rar, arj, cab in podobnih),

  • zaščito pred neželenimi sporočili (filtriranje, sive in črne liste, analiza sporočil) z možnostjo hranjenja zaustavljenih sporočil v arhivu,

  • dostop do poštnih predalov prek spletnega vmesnika (t.i. webmail),

  • razdelitev upo­rab­ni­kov po skupinah z možnostjo različnih nastavitev,

  • dostop do administrativnega vmesnika prek spleta (t.i. webadmin) z možnostjo upravljanja upo­rab­ni­kov in skupin, usmerjanja poštnih sporočil ter drugih lastnosti in nastavitev strežnika,

  • omejitve velikosti poštnega predala, največje dovoljene velikosti sporočil in dovoljenih oz. prepovedanih priponk (s preverjanjem arhivskih datotek) v sporočilih za posamezne skupine,

  • avtomatsko obveščanje upo­rab­ni­kov o prekoračenih omejitvah,

  • arhiviranje vseh sporočil, ki prečkajo strežnik, in kontrolo dostopa do arhiva,

  • dodatne možnosti, kot so arhiviranje na oddaljene lokacije, SMS obveščanje o prejetih sporočilih, statistični pregledi prometa, analiza povezav med pošiljatelji in prejemniki in podobno.

Podatkovni strežnik

Podatkovni strežnik skrbi za hranjenje vaših podatkov v lokalnem omrežju (NAS – Network-attached storage) prek protokolov SMB/CIFS in NFS) ali na internetu (FTP, HTTP/HTTPS, SSH oz. SFTP, VPN povezave), kjer so hkrati dosegljivi večjemu številu upo­rab­ni­kov.

Dodatne možnosti so stroga kontrola dostopa do podatkov, avtomatska izdelava var­nost­nih kopij, poseben dostop za stranke ali javnost, elektronsko podpisovanje dokumentov in časovni žigi, nadzor različic datotek idr.

Požarni zid

Nudimo tudi postavitev in vzdrževanje požarnih zidov s paketnimi filtri in različnimi proxy strežniki. Te storitve načeloma izvajamo v sklopu celostne analize ogroženosti oz. implementacije varnostne politike podjetja, vse­bu­jejo pa:

Pri izbiri strojne opreme za požarne zidove poseben poudarek posvečamo kakovosti omrežnih vmesnikov. Vsi naši požarni zidovi (brez izjeme) in drugi varnostni strežniki temeljijo na platformi Open­BSD in še nikoli niso bili žrtev kakršnega koli uspešnega napada.