Namenske rešitve

Podjetjem, ki se v okviru informatizacije poslovanja soočate z — morda kompleksnimi ali zelo specifičnimi — problemi, lahko ponudimo strokovno izvedbo IT projektov, ki zajema:

  • analizo zahtev, svetovanje in načrtovanje,

  • razvoj kvalitetnih in naročniku popolnoma prilagojenih aplikacij,

  • umeščanje rešitev v kompleksna, heterogena okolja,

  • povezovanje s proizvodnimi, skladiščnimi, logističnimi, finančnimi in drugimi in­for­ma­cijskimi sistemi.

Naša moč je predvsem v dobrem poznavanju različnih podatkovnih in ko­mu­ni­ka­ci­jkih protokolov ter izkušnjah z mnogimi IT platformami različnih proizvajalcev. Zato lahko natančno uskladimo vaše želje in potrebe z dejanskimi možnostmi, pri čemer vedno poskrbimo za varnost in zanesljivost delovanja ter ohranjanje integritete podatkov.

Premišljeno projektiranje

Mnogo naših izdelkov se uporablja v pomembnem poslovnem okolju ali zahtevnih industrijskih razmerah, zato dajemo velik poudarek kvaliteti in uporabnosti izdelanega programja. Pozornost posvečamo predvsem:

  • upoštevanju tehničnih standardov, s čimer zagotovimo, da bodo naše rešitve tudi v prihodnosti kompatibilne s programsko opremo drugih dobaviteljev,

  • povezljivosti, tako da naročnik ohrani nadzor nad svojimi podatki, ki jih lahko kadarkoli izmenjuje in obdeluje tudi v tujih in­for­ma­cijskih sistemih,

  • varnosti in zasebnosti, saj so naši strežniki in ko­mu­ni­ka­ci­jske poti vedno ustrezno zavarovani pred aktivnimi in pasivnimi zlorabami,

  • prijaznosti do upo­rab­ni­kov, ki za redno delo potrebujejo učinkovit uporabniški vmesnik z ustreznim izrazoslovjem.

Prilagodljivost

Kot neodvisni izvajalci, ki nismo v partnerstvu s proizvajalci strojne in programske opreme, za potrebe izvedbe projekta vedno izberemo najprimernejša orodja in tehnologije.

Pri izvedbi IT projektov nam — kljub morebitnim odstopanjem od prvotnega načrta — končni cilj pomeni zadovoljstvo naročnika in upo­rab­ni­kov, zato se lahko že med razvojem hitro prilagajamo morebitnim projektnim spremembam, pozneje pa vedno poskrbimo za vse željene nadgradnje in razširitve.

V okviru vzdrževanja lahko po dogovoru zagotovimo doživljenjsko garancijo in izredno hitre odzivne čase v primeru težav. Če si naročnik želi še večjega nadzora nad našimi programskimi rešitvami, pa mu lahko ponudimo tudi vso izvorno kodo s pripadajočimi pravicami za izvajanje lastnih prilagoditev.

Kaj pa lahko KoMnA stori za vašo organizacijo? Kontaktirajte nas in se posvetujte neposredno z našimi razvijalci in si­s­tem­ski­mi admi­ni­stra­tor­ji.