Projekti in reference

AERO Celje

 • Razvoj WMS in MFCS programske opreme ALIS za vodenje visokoregalnega skladišča.

Dravske elektrarne Maribor

 • Simulator terminala SIEMENS 3974 na PC,
 • oddaja in sprejem merilnih podatkov za arhiviranje in offline obdelave iz SIEMENS PR330 po posebnem ko­mu­ni­ka­ci­jskem protokolu v območnem centru vodenja DEM.

Elektro Ljubljana

 • Simulator terminala SIEMENS 3974R na PC z dodano izmenjavo datotek (tekst, izvorna koda, izvršljiva koda) med računalniki SIEMENS R30 ter PC za vseh pet centrov vodenja.

Elektro prodaja

 • Razvoj sistema za obdelavo podatkov o porabi električne energije z namenom prognoziranja odjema za bodoče najave,
 • vzpostavitev in administracija požarnega zidu ter podatkovnega strežnika.

ETA Kamnik

 • Razvoj terminalskega strežnika ALIS TIK za delo s prenosnimi radijskimi terminali v dislociranem skladišču,
 • povezava s sistemom za vodenje skladišča.

FONET teleko­mu­ni­ka­ci­je (del skupine Telemach)

 • Izdelava sistema za samostojno osveževanje vsebine spletnih strani,
 • postavitev in vzdrževanje požarnega zidu in VPN povezav,
 • postavitev poštnega strežnika,
 • postavitev in vzdrževanje podatkovnih in ko­mu­ni­ka­ci­jskih strežnikov,
 • svetovanje.

Gorenje

 • Strokovna revizija izvedbe večjega IoT projetka.

IBL sistemi

 • Izdelava SIEMENS L1 BUS vzorčnega protokola za povezavo med OS/2 ter SIMATIC S5 na objektu visokoregalno skladišče KRKA NM,
 • izdelava dokumentacije krivinskega regalnega dvigala na objektu KRKA NM,
 • urgentni posegi in svetovanje na poziv ob zastojih v visokoregalnih skladiščih.

Igmat

 • Izdelava strojne in programske opreme, temelječe na sistemu NACE, za krmiljenje in avtomatizacijo laboratorijskih preizkuševalnih naprav (komore za staranje materiala),
 • razvoj krmiljenja bazenov za staranje materiala v laboratorijih v Ljubljani in Mariboru, temelječe na sistemu NACE, z dodatno SCADO.

Impulz ko­mu­ni­ka­ci­je

 • Postavitev nadzornega centra NACE.

Info Team

 • Izdelava vmesnika za zajem podatkov v sistem 'hotel kredit'.

Iskra-PIO

 • Postavitev e-poštnega strežnika, gostujočega na VMware virtualizacijskem okolju,
 • postavitev požarnih zidov v failover konfiguraciji ter segmentacijo OT in IT omrežij in podomrežji,
 • postavitev OpenVPN strežnika z več profili upo­rab­ni­kov.

IT-AD

 • Pregled var­nost­nih nastavitev strežnika in WiFi omrežja gostov na vzorčnih poslovnih enotah in sodelovanje pri pregledu mehanizma upravljanja sprememb IT v večjem energetskem podjetju ter izdelava in predstavitev pripadajočega tehničnega poročila.
 • Sodelovanje pri reviziji in izdelava tehničnega poročila o razvoju grandnikov programja večje zavarovalnice: javanske tehnologije in okolje, persistenčni vmesnik, podatkovni model, metodologije razvoja.
 • Pregled izvedbe revizijskih priporočil in var­nost­nih nastavitev vzorčnih Linux strežnikov v IT centru energetskega podjetja, priprava poročil.
 • Pregled tehnične dokumentacije večjega IT projekta, priprava priporočil in komentarjev o skladnosti.

Javno podjetje VO-KA

 • Razvoj UNIX, VMS in DOS sistema za pakiranje in arhiviranje računov iz poslovnega sistema z možnostjo prikazov in izpisov,
 • razvoj sistema za zaščito AutoCAD funkcij pred nepooblaščeno uporabo.

KORONA Power Engineering

 • Razvoj, izdelava ter aktiviranje dvojno-računalniške ko­mu­ni­ka­ci­je OS-9 2xSCADA v ELEKTRO Maribor,
 • sprejem točnega časa (DCF) na OS-9 za DEM HE Fala
 • zasnova in implementacija protokola na osnovi IP UDP za ko­mu­ni­ka­ci­jo med OS-9 računalniki v energetiki.

KRKA Novo Mesto

 • Izdelava MFCS sistema za vodenje avtomatskega visokoregalnega skladišča, ki komunicira z nadrejenim sistemom PASX-SAP,
 • Razvoj simulatorjev SimPIK in SimPASX, potrebnih za testiranje MFCS sistema brez prekinitev delovanja skladišča.

LEK

 • Implementacija vmesnika ALIS PIK, ki skrbi za povezavo med avtomatskim krivinskim visokoregalnim dvigalom in MFCS sistemom SSI Schäfer v skladišču LEK Prevalje,
 • izdelava in vpeljava ko­mu­ni­ka­ci­jskega terminala VRS Terminal za povezavo in diagnostiko visokoregalnih dvigal in drugih procesnih segmentov z GESPACS, BINAR ali SIEMENS računalniki,
 • vpeljava ZigBee brezžične ko­mu­ni­ka­ci­je med visokoregalnim dvigalom in sistemom ALIS PIK.

LIV Postojna

 • Implementacija vmesnika ALIS PIK MFCS sistema za nadzor avtomatskih dvigal in transportnega sistema v VRS,
 • nadgradnja starejših PLC-vev transportnega sistema z novejšimi Mitsubishi MELSEC PLC-ji.

Masterpoint

 • Izdelava programske opreme za administracijo sistema Mobitel Glasovni SMS.

Mladinska knjiga

 • Razvoj terminalskega strežnika ALIS TIK za delo s prenosnimi radijskimi terminali v centralnem skladišču.

MIBO Ko­mu­ni­ka­ci­je

 • Razvoj 'glasovnega brs­kal­nika' GABR s 30 kanalnim ISDN-BRI telefonskim vmesnikom (pretvorba besedila v govorne in­for­ma­cije).

Nissan Adria

 • Računalniški prenos podatkov med prodajo in dislociranim skladiščem rezervnih delov,
 • vzdrževanje strojne in programske opreme,
 • vzdrževanje internet aplikacij, medračunalniških povezav s kupci, poštnih strežnikov in podatkovnih baz.

Odvetniška pisarna Drnovšek

 • Pogodbeno vzdrževanje sistemske računalniške opreme, internetnih in intranetnih dostopov, zaščita podatkov, arhiviranje programske opreme in podatkov.
 • Postavitev in administracija požarnega zidu, podatkovnega, e-poštnega in strežnika za varnostne kopije podatkov.
 • Vzpostavitev sistema za vodenje elektronske in fizične pošte ter vodenje rokov, temelječega na sistemu VSP.

PPS Anker

 • Gonilniki za zajem podatkov za aplikacijo v Hotelu Hvala Kobarid,
 • zajem podatkov v bohinjskih hotelih (Bohinj, Bellevue, Jezero, Triglav, Zlatorog, Ski), hotelu Strunjan in hotelu Slavija (Maribor).

Planet9

Rašica

 • Analiza vzrokov motenj v ko­mu­ni­ka­ci­ji med računalniki in pletilnimi stroji,
 • analiza okvar na ko­mu­ni­ka­ci­ji med QNX računalnikom in ploterjem,
 • analiza motenj na laserskem rezalniku krojev.

Sava Trade

 • Pogodbeno vzdrževanje računalniške opreme avtomatskega visokoregalnega skladišča Ljubljana,
 • zamenjava IR ko­mu­ni­ka­ci­je visokoregalnega dvigala z radijsko ethernet opremo.
 • izdelava MFCS sistema ALIS PIK na odprtokodni platformi,
 • organizacija in izvedba remonta frekvenčnega regulatorja pogonskega motorja VRS dvigala, nadgradnja programske opreme dvigala.

Scandstick

 • Reaktivacija dvigala visokoregalnega skladišča,
 • diagnosticiranje in popravilo krmilnega računalnika visokoregalnega dvigala,
 • diagnosticiranje in popravilo terminala za krmiljenje visokoregalnega dvigala,
 • uvedba skladiščnega in­for­ma­cijskega sistema ALIS za vodenje visokoregalnega skladišča.

Steklarna Hrastnik — Vitrum

 • Uvedba skladiščnega in­for­ma­cijskega sistema ALIS z MFCS in radijskimi čitalci črtne kode,
 • vpeljava poročanja o sledenju in kontroli proizvodnje v poslovni sistem,
 • podpora skladiščnemu poslovanju s črtno kodo (od proizvodnje, meritev in kontrole, do odpreme),
 • obnova procesnih računalnikov in periferije na dvigalih in vozičkih v visokoregalnem skladišču Steklarna Hrastnik,
 • zamenjava ko­mu­ni­ka­ci­jskih naprav med dvigali in vozički z radijskimi modemi,
 • vzdrževanje procesne računalniške opreme ter ko­mu­ni­ka­ci­j v visokoregalnem skladišču Steklarna Hrastnik,
 • organizacija in izvedba zamenjave DC pogonskega motorja in frekvenčnega regulatorja VRS dvigala z AC pogonskim motorjem in frekvenčnim regulatorjem, nadgradnja programske opreme dvigala,
 • izdelava in vpeljava ko­mu­ni­ka­ci­jskega terminala VRS Terminal za povezavo in diagnostiko visokoregalnih dvigal in drugih procesnih segmentov z GESPACS, BINAR ali SIEMENS računalniki.
 • Vpeljava vzporedne WiFi ko­mu­ni­ka­ci­je med sistemom ALIS in dvema avtomatskima vozičkoma in tremi avtomatskimi visokoregalnimi dvigali,
 • vgrandja ko­mu­ni­ka­ci­jskih računalnikov, temelječih na sistemu NACE, za pretvorbo ko­mu­ni­ka­ci­je RF na TCP/UDP ter ročno krmiljenje in diagnostiko avtomatskih dvigal in vozičkov.

Steklarna Hrastnik — Special

 • Aktiviranje sistema za vodenje odpreme, ki skrbi za tiskanje nalepk s črtno kodo, prevzem palet z izdelki in izdelavo dokumentov za odpremo.
 • Priklop in prototipiranje računalniškega zajema podatkov iz strojev Tiama MX4, IRIS Evolution12, IRIS Evolution5, ter Flex-T za nadzor kvalitete izdelkov.
 • Priklop in prototipiranje računalniškega zajema podatkov iz steklarskih strojev Bottero SPV400 in Emhart FlexIS.

Summit Motors Ljubljana

 • Razvoj in­for­ma­cijskega sistema SIDAR, ki trgovcem omogoča rezervacije, naročanje in prodajo vozil s pomočjo spletnega vmesnika,
 • razvoj in­for­ma­cijskega sistema za planiranje in analizo zaloge vozil PlaNar,
 • razvoj prirejenega spletnega CRM sistema (temelječega na VSP),
 • postavitev in administracija požarnega zidu, e-poštnega in strežnika za varnostne kopije podatkov za Summit Motors Ljubljana in Summit Avto.
 • Šest dvournih praktičnih delavnic o varni uporabi IT naprav za zaposlene: razumevanje tveganj na internetu, e-pošti in mobilnih napravah.

TELERAY

 • Razvoj IDE disk gonilnika za lastni krmilnik TELERAY na OS9 VME,
 • antenski rotator za računalniško kontrolo sprejema RDS signala,
 • vzdrževanje RDS (pager) OS-9 VME računalniške opreme za RTV Slovenija, HRT in stranke v BiH in SČG.
 • Zamenjava požarnega zidu CISCO s KoMnA požarnim zidom, temelječim na Open­BSD, selitev 6 podomrežij in VPN dostopov,
 • zamenjava kasetnega arhivskega sistema s KoMnA arhivskim strežnikom, temelječim na Open­BSD,
 • Zamenjava podatkovnega strežnika Red Hat s KoMnA podatkovnim strežnikom, temelječim na Open­BSD.
 • Avtomatizacija zajema garancijskih in servisnih podatkov iz spletnih portalov Nokia in Huawei,
 • avtomatizacija generiranja poročil o garancijskih posegih za Huawei.

Telos

 • Razvoj CTI programske nadgradnje Bee.VoIP za telefonske centrale Asterisk (temelji na VSP).

Naročniki naših storitev so tudi Dipro, Elektro Hren , Pletenine Mira, Skynet, Trade Commission of Denmark, ...