NACE

NACE (Nadzorni Center) je sistem za avtomatsko upravljanje enega ali več poslovnih ali stanovanjskih objektov. Omogoča lokalni in daljinski nadzor oziroma krmiljenje posameznih naprav, kot so:

  • požarne in protivlomne alarmne centrale,

  • prezračevalni in ogrevalni sistemi,

  • osebna in tovorna dvigala,

  • sistemi za pristopno kontrolo,

  • telefonske in ko­mu­ni­ka­ci­jske centrale,

  • števci porabe surovin in energije,

  • druge podobne naprave.

Daljinski nadzor

Preproste sisteme NACE sestavlja procesni krmilnik (PLC) z ustreznim številom vhodov in izhodov ter lokalni uporabniški vmesnik, ki lahko deluje na različnih operacijskih sistemih (Windows, Linux, UNIX).

Zahtevnejše izvedbe so popolnoma prilagojene objektu in uporabljajo lastni namenski strežnik s spletnim uporabniškim vmesnikom in možnostjo oddaljenega dostopa.

Daljinski nadzor in upravljanje se izvajata s pomočjo kriptirane internetne povezave (HTTPS, SSH oz. VPN), obstaja pa tudi dodatna možnost (modemske) povezave prek telefonske linije. Na željo naročnika se ob nenormalnih stanjih lahko izvaja obveščanje dežurnih oseb prek elektronske pošte in kratkih sporočil SMS.

Sistem NACE vedno prilagodimo glede na želje in potrebe naročnika. Za več in­for­ma­cij nas kontaktirajte in se posvetujte neposredno z našimi razvijalci, in­teg­ra­tor­ji in si­s­tem­ski­mi admi­ni­stra­tor­ji.