Storitve poslovne informatike

Znanje in izkušnje nam omogočajo, da se na potrebe trga odzivamo s širokim naborom storitev za in­for­ma­cijsko podporo poslovanju. KoMnA nudi:

  • postavitev in vzdrževanje lastnih produktov, med drugim za skladiščenje in logistiko, naročanje in prodajo, storitvene dejavnosti, zaščito podatkov in ko­mu­ni­ka­ci­j idr.,

  • razvoj in implementacijo namenskih rešitev za vodenje poslovnih procesov, informiranje in podporo odločanju ter spletno poslovanje B2B in B2C,

  • povezovanje in­for­ma­cijskih sistemov različnih dobaviteljev oz. izmenjavo podatkov med različnimi platformami, programskimi rešitvami in ko­mu­ni­ka­ci­jskimi protokoli,

  • outsourcing IT storitev, ki zajema upravljanje strežniških sistemov, načrtovanje in vzdrževanje omrežij ter zaščito podatkov pred izgubami in zlorabami.

Razvoj in implementacija

Ker uporabljamo projektni pristop k načrtovanju in gradnji in­for­ma­cijskih sistemov, lahko svoje rešitve popolnoma prilagodimo naročniku. Pri tem skrbno preučimo zahteve upo­rab­ni­kov ter upoštevamo poslovne cilje in varnostno politiko podjetja.

Vsi naši izdelki so plod lastnega razvoja in temeljijo na odprtih platformah. To pomeni, da posedujemo vse in­for­ma­cije in znanja, potrebna za njihovo vzdrževanje in izpopolnjevanje v celotnem življenjskem ob­dob­ju produkta. Pri razvoju so nam v veliko pomoč znanja s področja industrijske avtomatizacije, s katerimi lahko po potrebi izdelamo namenske prilagoditve tudi na najnižjem nivoju (npr. v sistemskih klicih ali omrežnem skladu operacijskega sistema).

Kompleksne IT rešitve lahko gradimo na ključ ali v več ločenih fazah, predvsem pa vedno zagotovimo njihovo nemoteno vključevanje v poslovni proces in ustrezno integracijo v naročnikove obstoječe in­for­ma­cijske sisteme.

Fizično lahko svoje produkte postavimo pri naročniku, v podatkovnih centrih, ali pa jih gostimo sami (t.i. software as a service). Lastnih rešitev načeloma ne licenciramo glede na število upo­rab­ni­kov.

Administracija in vzdrževanje

KoMnA nudi kvalitetne storitve vzdrževanja ter sistemske in mrežne administracije tako za vse svoje rešitve kot za strežniško programsko opremo tujih dobaviteljev. Pri tem vedno poskrbimo za re­al­no­ča­sov­no (RAID, replikacija) in vsakodnevno (hot backup) izdelavo var­nost­nih kopij vseh podatkov ter najvišjo možno raven kriptografske in protivdorne zaščite in­for­ma­cij.

Naše programske rešitve navadno temeljijo na arhitekturi odjemalec-strežnik, ki omogoča uporabo brez nameščanja programske opreme na strani upo­rab­ni­kov (navadno zadostuje že katerikoli modernejši spletni brs­kal­nik) in izvajanje vseh vzdrževalnih posegov istočasno na enem mestu. Za strežnike načeloma uporabljamo operacijske sisteme Unix (predvsem Open­BSD).

Vsa strežniška programska oprema teče na kvalitetni (glede na čipovne nabore, ne zgolj trgovsko znamko) strojni opremi in je proaktivno zaščitena, zato (razen ob redkih izjemnih dogodkih) ne potrebuje posebnega vzdrževanja (npr. servisnih paketov ali pro­ti­vi­rus­nih programov). Strežniki lahko delujejo na principu črne škatle, redne vzdrževalne posege pa opravlja KoMnA, načeloma kar na daljavo in brez dodatnih stroškov za naročnika.

Kaj pa lahko KoMnA stori za vašo organizacijo? Kontaktirajte nas in se posvetujte neposredno z našimi razvijalci in si­s­tem­ski­mi admi­ni­stra­tor­ji.