ALIS TIK

TIK (Terminalski In­for­ma­cijski Koordinator) je vhodno-izhodni modul sistema ALIS, ki omogoča upravljanje materialnih tokov ter sledenje in informiranje s pomočjo prenosnih brezžičnih terminalov za branje črtne kode in RFID.

V okviru sistema ALIS je delovanje modula TIK praviloma tesno povezano z moduloma GIK in PIK, sicer pa je TIK neodvisen in funk­cio­nalno zaključen podsistem, ki se lahko vključi v poljubne sisteme za skladiščenje in vodenje materialnih tokov (WMS).

Modul standardno podpira naslednje ključne funkcije:

 • formiranje transportnih enot (palet, paketov ipd.),
 • identifikacijo transportnih enot in materiala,
 • kontrolo kvalitete in evidentiranje napak,
 • prevzem, izdajo in premike materiala,
 • vodenje odpreme materiala,
 • uskladiščenje, izskladiščenje in komisioniranje,
 • inventuro na poljubnih lokacijah,
 • informiranje o transportnih enotah (materiali, količine, lokacija).

Uporabniški vmesnik

Jedro modula TIK tvori skrbno zasnovan uporabniški vmesnik, ki je posebej prilagojen enostavnemu in učinkovitemu delu kljub omejitvam, značilnim za prenosne terminale (omejena velikost zaslona, majhne tipke, ipd.).

Modul TIK zagotavlja optimalno upravljanje transportno-skladiščnih procesov z naslednjimi vgrajenimi mehanizmi:

 • hiter dostop do vseh funkcij in enostavna uporaba le-teh, saj so menuji, vnosi, izbori, potrjevanje in druge akcije operaterja minimirane,

 • virtualizacija z možnostjo vzporednega izvajanja dveh neodvisnih nalog na posameznem fizičnem terminalu,

 • koordinirano vodenje zaporedja izvajanja uskladiščnih in izskladiščnih nalog v ročnih regalnih skladiščih, kjer je gibanje delavcev ali viličarjev prostorsko omejeno.

Tehnične lastnosti

 • delovanje v poljubnem sistemu, ki podpira izvajalno okolje Java,

 • podpora za RF terminale različnih proizvajalcev (AML, Zebra/Symbol/Motorola),

 • povezava z glavnim modulom logističnega sistema (GIS/WMS) prek modula ALIS KIK ali SQL podatkovne baze (DB2, MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL, idr.),

 • povezava s terminali prek mrežnih protokolov TCP oz. UDP,

 • poljubno število fizičnih terminalov,

 • možnost dveh virtualnih terminalov na vsakem fizičnem terminalu,

 • možnost prilagajanja obstoječih in dodajanja novih funkcij, po željah naročnika.

Reference

Nekateri pomembnejši objekti, kjer je v uporabi ALIS TIK, so:

 • Steklarna Hrastnik d.d. (skladišči izdelkov in polizdelkov Vitrum ter Special)
 • ETA d.d. (skladišče živil),
 • Mladinska Knjiga logistika d.o.o. (splošno skladišče),
 • Akripol d.d.,
 • Tobak d.d. Ljubljana.